Slávia UKSlávia UK

Prijatie družstva žien u ministra školstva


(24. 5. 2013)

Dňa 25.apríla 2013 bolo družstvo volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita prijaté ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR pánom Dušanom Čaplovičom pri príležitosti získania 14.slovenského titulu majstra SR a 10.víťazstva v Slovenskom pohári.

Prijatie sa uskutočnilo v priestoroch MŠ VVaŠ za prítomnosti rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave prof. Siváka, Ing. Čambala – riaditeľa sekcie športu MŠ VVaŠ SR, hráčok a vedenia družstva žien.

Minister školstva poďakoval celému družstvu za vzornú reprezentáciu rezortu školstva a univerzitného športu. Vyzdvihol tradíciu a úspechy nášho družstva a osobitne ocenil skutočnosť, že družstvo žien bolo zložené výlučne zo študentiek vysokých a stredných škôl. Zagratuloval osobitne každej hráčke a odovzdal jej kyticu kvetov. Vedeniu družstva odovzdal upomienkové dary.    

Prezident klubu Dr.Vladimír Hančík spolu s rektorom EU poďakoval za prijatie a odovzdal ministrovi školstva dres s číslom 14. titulu, upomienkové dary a obrazovú publikáciu Slávie UK Bratislava z histórie klubu zo všetkými 23 titulmi majstrov ČSFR a SR.

V.H.

Fotogaléria


Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. [počet návštev: 855270, dnes je: 16. september 2021, 17:19]