Slávia UKSlávia UK

Profil klubu


Univerzitný klub založený v roku 1952 pod menom VŠ Slávia Bratislava.

Od roku 1999 samostatný Volejbalový klub Slávia Univerzita Komenského Bratislava.

Od roku 2010 samostatné občianske združenia Slávia Ekonomická univerzita Bratislava

Počet členov:                           
Počet družstiev v súťažiach:    
Počet trénerov:                         
Počet vysokoškoláčok:            
Mládež:                                     
Počet reprezentantiek:                      

Volejbalový klub Slávia UK Bratislava:

Občianske združenie založené 5.8.1999 pod. č.: VVS/1-900/90-15232
Orgány: Valné zhromaždenie, Správna rada, Prezident, Dozorná rada
PaedDr. Vladimír Hančík - prezident VK a predseda SR
Mgr. Eva Podhorná - viceprezident VK a šéftréner mládeže

Slávia Ekonomická univerzita Bratislava:

Občianske združenie založené 27.9.2010 pod č.: VVS/1-900/90-36232

Konferencia, prezident združenia, správna rada, dozorná rada združenia. Orgány rozhodujú hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Občianske združenie zabezpečuje činnosť družstva žien od sezóny 2010-11 pod jeho názvom Slávia Ekonomická univerzita Bratislava (Slávia EU BA).

Adresa: Bratislava 851 07 Haanova 52

IČO: 42181101 

DIČ: 2023175198

Štatutárnym zástupcom združenie je Dr. Vladimír Hančík

Predsedom Správnej rady je Mgr. Eva Podhorná

 

Slavia Volleymanagement:

Občianske združenie založené 13.1.1992 pod č.: VVS/1-900-90-4900
Predmet činnosti: podpora športovej a manažérskej činnosti pre volejbalový klub, sponzoring, reklama
PaedDr. Vladimír Hančík - športový riaditeľ a štatutárny zástupcaTréneri:

Mgr. Michal Matušov,PhD.     - Hlavný tréner družstva žien Slávia EU BA
                                        - kvalifikácia diplomovaný tréner
                                        - absolvent FTVŠ UK - 2013 – odbor trénerstvo- volejbal
                                        - absolvent postgraduálneho štúdia na FTVŠ UK - 2016
                                        - tréner športového gymnázia Ostredkova 10, Bratislava

Bc. Dominik Hajtol        - asistent trénera družstva žien Slávia EU BA 
                                - kvalifikácia trénera 2.stupňa
                                - študent magisterského štúdia FTVŠ UK - trénerstvo volejbal  

Mgr. Martin Hančík
      - Hlavný tréner družstva junioriek Slávia UK BA
                                - kvalifikácia diplomovaný tréner
                                - absolvent FTVŠ UK 1996 - odbor trénerstvo - volejbal 
                                - tréner roka 2015

                                

Mgr. Eva Podhorná      - trénerka osemročného športového gymnázia Ostredkova 10

                                - trénerka žiačok Slávia UK "A"- OŠG
                                - šéftrénerka mládeže a CTM
                                - kvalifikácia 4.stupňa
                                - kvalifikácia 1.stupňa FIVB                             
                                - absolventka FTVŠ UK 1996 – odbor TV – NOS, volejbal

 

PaedDr. Vladimír Hančík kvalifikácia diplomovaný tréner

                                 - absolvent FTVŠ UK 1968 – odbor trénerstvo - volejbal
                                 - trénerská pomoc pri družstve junioriek

                                 Vyznamenania:

- Verejné uznanie  II. stupňa Za zásluhy o rozvoj československej telesnej   

   výchovy – 1975

                                   - Vzorný tréner – 1979

- Vyznamenanie  Za zásluhy o rozvoj volejbalu – 2004

- Trofej. Vyznamenanie Slovenskej volejbalovej federácie za prínos volejbalu – 2004

- Bronzové kruhy SOV – 3.4.2004

- Čestný člen Slovenskej volejbalovej federácie – október 2009


Stanislav Martinat  - tréner „B“ družstva žien Slávie UK /1.liga žien / kadetiek "B"
                                 - tréner ŠŠS Česká 
                                 - kvalifikácia 4.stupňa


Mgr. Zuzana Ružičková - asistentka trénerky Evy Podhornej na OŠG Ostredkova 10 - žiačky "A" - 
OŠG
                                        - diplomovaná trénerka
                                        - absolventka FTVŠ UK 1970 – trénerstvo - volejbal

Mgr. Eva Szabová  
 -  učiteľ TV a trénerka na ZŠ Ostredkova 14

  -  diplomovaná trénerka

  -  absolventka FTVŠ UK 2008 - trénerstvo – volejbal

  - v súčasnosti na materskej dovolenke

 

Lenka Martinatová       - trénerka družstva starších žiačok B a kadetiek D
                                - trénerka 2.stupňa
                                - študentka FTVŠ UK 

                                

Dana Martinatová     - trénerka družstva prípravky
                              - kvalifikácia 1. stupňa

Dušan Bukovác    - kvalifikácia 1. stupňa

                              - kondičný tréner žiačok A,B,C

                              - kvalifikovaný masér
                            
Tomáš Antol        - tréner družstva mladších žiačok D
                             - študent 2.ročníka FTVŠ UK - trénerstvo volejbal  
                             - tréner 1.stupňa

Mgr. Eva Krištofičová   - trénerka družstva mladších žiačok na ZŠ Ostredkova 14
                                      - absolventka FTVŠ UK - trénerstvo volejbal
Mgr. Zuzana Bartošová, PhD. - trénerka
                                           - 
diplomovaná trénerka
                                           -  absolventka FTVŠ UK - trénerstvo – volejbal
                                           - absolventka postgraduálneho štúdia na FTVŠ UK - 2014

                                           - v súčasnosti na materskej dovolenke


Priority a prednosti klubu:


Priority:
- dominancia študentiek v klube a úzke zladenie športu s vysokoškolským štúdiom na Univerzite Komenského, Ekonomickej univerzite a stredoškolským štúdiom
- dlhodobá špičková výkonnosť A družstva žien (9.násobný majster ČSFR, 13-násobný majster SR, víťaz Pohára víťazov pohárov, finalista Pohára európskych majstrov)
- výchova mládeže v školských prípravkách a útvaroch talentovanej mládeže a na gymnáziách
- výchova reprezentantiek SR vo všetkých kategóriách
- príprava akademických reprezentantiek SR pre vrcholné akademické súťaže (Akademické majstrovstvá SR, Slovenské a Svetové letné univerziády)

Prednosti:
- klub úzko spolupracuje s Ekonomickou univerzitou, Univerzitou Komenského a vedením Športovej haly Mladosť. Volejbalový oddiel je začlenený do organizačnej štruktúry Telovýchovnej jednoty
- sídlo klubu je v Bratislave – Petržalke na Haanovej 52, športový úsek sídli v ŠH Mladosť na Trnavskej 39, BA
- klub má vybudovanú funkčnú štruktúru, vo vedení a v manažmente s ľuďmi VŠ vzdelania
- prednosťou klubu je dlhodobo vybudovaný systém športovej štruktúry klubu s trénermi prevažne s VŠ vzdelaním a najvyššou odbornou kvalifikáciou
- klub má výborné športové podmienky v športovej hale Mladosť (hala pre loptové hry v troch oddeleniach, špičkovú regeneračnú linku s bazénom, telovýchovno-lekársku ambulanciu, úpolovú halu, atletickú halu ako aj športové vonkajšie a vnútorné priestory na športovom gymnáziu a školách v blízkosti sídla ŠH Mladosť
- pre mimo bratislavské hráčky - stredoškoláčky - disponuje ubytovaním v Domove mládeže na Ivánskej ceste s veľmi dobrým ubytovacím štandardom (2-ky izby). Pre vysokoškoláčky z družstva žien disponuje špičkovým ubytovaním v Študenskom domove Horský park v 2-posteľových izbách 
- klub je pri výchove mládeže napojený na Športové gymnázium Ostredkova, s osobitnými športovými, vzdelávacími a stravovacími podmienkami a kde pôsobia naši tréneri
- klub je veľmi známy v športovej Európe, lebo sa pravidelne zúčastňuje európskych pohárov a oficiálnych medzinárodných súťaží - Stredoeurópska liga (Mevza a Česko-Slovenský pohár)

Spolupracujúce organizácie a spoločnosti:

Ekonomická univerzita Bratislava
Univerzita Komenského Bratislava
Slovenská volejbalová federácia (SVF)
Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ)
Športová hala Mladosť spol. s r.o.
Ministerstvo školstva SR – Sekcia štátnej starostlivosti o šport
Športové gymnázium Ostredkova 10, Bratislava 
Zdravotné zabezpečenie: MUDr. Urvayová Alena, telovýchovný lekár ŠH Mladosť
Klinika MV SR – rehabilitačné oddelenie, fyzioterapeut Peter Kollár

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 45946, dnes je: 21. júl 2024, 05:19]