Slávia UKSlávia UK

Org. štruktúra klubu 2006-2007


Správa o zabezpečení športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže v sezóne 2006 / 2007

 

Proces športovej prípravy mládežníckych družstiev pri VK Slávia UK je zabezpečovaný v  útvaroch talentovanej mládeže (ďalej len UTM). V zmysle projektu „koncepcia práce s talentovanou mládežou“ má náš klub pridelený štatút Centra talentovanej mládeže (ďalej len CTM) a strediska centralizovanej prípravy (ďalej len SCP), v ktorom sa hráčky cieľavedomým, odborným a pravidelným tréningovým procesom pripravujú do reprezentačných družstiev žien, junioriek a kadetiek. Samotná športová príprava hráčok CTM prebieha v 4 družstvách. Široká mládežnícka základňa je sústreďovaná na základných školách a to vo forme športových tried alebo školských športových stredísk.

 

A.   Centrum talentovanej mládeže (CTM)

 

Družstvo:                   Ženy A:         

Súťaže:                       Top Teams Cup, MEL, Extraliga, Slov. pohár, Čs. pohár

Miesto:                        Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                                1.tréner:           Mgr. Martin Hančík    DT       038 / A
                                             2.tréner:        Mgr. Viktor Kuťka       II       287 / B

                                            

Hráčky:                      12

 

Program tréningov:         Po:       9.00 – 10.30 hala                 16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                      

                                           Ut:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                 18.00 – 19.00 Rege

                                           St:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                              

                                           Št:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                 18.00 – 19.00 Rege

                                           Pi:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                              

  

Družstvo:                   Ženy B:          

Súťaže:                       Extraliga, Slovenský pohár,

Miesto:                        Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                       1.tréner:           Ľubomír Petráš            II         175 / A 
                                                (účastník školenia trénerov III. stupňa 2006 - 2008)

Hráčky:                      12

 

Program tréningov:   Po:                   -                               16.00 – 18.00 hala

                                    Ut:        8.00 – 9.30 FIT                     16.00 – 18.00 hala

                                                                                            18.00 – 19.30 rege

                                    St:        8.00 – 10.00 hala                   18.00 – 20.00 hala

                                    Št:        8.00 – 9.30 FIT                      17.00 – 19.00 hala

                                                                                            19.00 – 20.00 rege

                                    Pi:        9.00 – 10.30 hala                   18.00 – 20.00 hala

 

 Družstvo:                   Juniorky:      

Súťaže:                       1.liga junioriek, hráčky vo veku kadetiek – hrajú aj za kadetky MOB

Miesto:                        Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                      1.tréner:           Július Nagy                 II         326 / B

                                    (v roku 2007 končí FTVŠ UK – špecializácia volejbal)

                                            2.tréner:           Mgr. Eva Podhorná     II         013 / B

                                                            Absolvent kurzu FIVB – level I

                                    (účastník školenia trénerov III stupňa 2006 – 2008)
Hráčky:                       12

 

Program tréningov:   Po:              -                                16.00 – 18.00 hala

                                            Ut:        8.00 – 10.00 hala                  16.00 – 18.00 hala

                                                                                                   18.00 – 19.30 rege

                                            St:        8.00 – 9.30 FIT                     16.00 – 18.00 hala

                                            Št:        8.00 – 10.00 hala                  16.00 – 18.00 hala

                                                                                                   18.00 – 19.00 Rege

                                            Pi:        8.00 – 9.30 FIT                     16.00 – 18.00 hala

                                                           

Družstvo:                   Kadetky = žiačky:    

Súťaže:                       Súťaž kadetiek MOB; súťaž žiačok MOB

Miesto:                        OŠG Bratislava, Ostredkova 10, Bratislava

Tréneri:                      1.tréner:           Stanislav Martinat       III   006 / B           

Hráčky:                       12

                                               

Program tréningov:   Po:          -                                17.00 – 19.00

                                            Ut:          -                                        17.00 – 19.00

                                   St:          -                                       17.00 – 19.00     

         Pi:          -                                        17.00 – 19.00

 

  

B.   Športové triedy

 

Družstvo:                   Športová trieda pri ZŠ Cádrová – žiačky B          

Trieda:                        8.ročník

Súťaže:                       súťaž žiačok MOB

Miesto:                        ZŠ Cádrová,

         Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                      1.tréner:           Ľubomír Petráš            II         175 / A

                                    (účastník školenia trénerov III stupňa 2006 – 2008)
Hráčky:                       12                   

 

Program tréningov:   Po:                    -                   13.30 – 15.00

                                            Ut:                    -                       14.30 – 16.00 v Mladosti

                                            St:                    -                       13.30 – 15.00

                                            Št:                                          14.30 – 16.00 v Mladosti

 

Družstvo:                   Športová trieda pri ZŠ Ostredková 14 – žiačky C

Trieda:                        7.ročník

Súťaže:                       súťaž žiačok MOB

Miesto:                        ZŠ Ostredková 14,Bratislava

                                             OŠG Ostredková 10, Bratislava

Tréneri:                      1.tréner:           Stanislav Martinat       III    006 / B           
Hráčky:                       14

 

Program tréningov:   Po:                   -                     12.00 – 13.30 na OŠG

                                            St:        7.05 – 8.45 na ZŠ                        -

                                            Št:                                             12.00 – 13.30 na OŠG

       Pi:                 -                          11.30 – 13.00 na OŠG 

  

Družstvo:                   SCP pri Osemročnom športovom gymnáziu, Ostredkova 10 Bratislava

 

Trieda:                        Sekunda B – 6.ročník

Súťaže:                       Protidrogová liga

Miesto:                        OŠG Ostredková 10, Bratislava

Tréneri:                      1.tréner:           Mgr. Eva Podhorná     II         013 / B

                                                                  Absolvent kurzu FIVB – level I

      (účastník školenia trénerov III stupňa 2006 – 2008)

                                   

Hráčky:                      10

 

Program tréningov:    Po:                    -                          13.35 – 15.05

                                             Ut:                    -                                13.35 – 15.05

                                             St:                    -                                13.35 – 15.05

                                             Št:                                                   13.35 – 15.05

          Pi:                    -                                12.45 – 14.15

 

 

C.   Školské športové strediská

  

Škola:                         ZŠ Česká 10, Bratislava

1.oddelenie:                7. – 9.ročník   

Ročníky narodenia:    1991 - 1993

Súťaž:                                     -

Miesto:                       ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                      Mezeiová Naďa           (zatiaľ bez kvalifikácie)

                                            Študentka 4.ročníka FTVŠ UK – TEV - NOS

Počet hráčok: 11

Program tréningov:   Ut:                -                        15.00 – 16.30     

                                           St:                    -                              15.00 – 16.30

                                           Št:                                                 15.00 – 16.30

        Pi:                    -                              15.00 – 16.30

 

2.oddelenie:                4. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:   1993 -1997

Súťaž:                                     -

Miesto:                       ZŠ Česká 10, Bratislava

Tréneri:                      Stanislav Martinat       III        006 / B           

 

Počet hráčok: 15

Program tréningov:   Po:                -                       15.00 – 16.30

                                            Ut:                   -                             15.00 – 16.30 

                                   St:                   -                             15.00 – 16.30

                       

Škola:                         ZŠ Drieňová 16, Bratislava

1.oddelenie:                8. – 9.ročník   

Ročníky narodenia:    1991 - 1992

Súťaž:                                     -

Miesto:                        ZŠ Drieňová 16, Bratislava

                                             ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréner:                       Július Nagy

Počet hráčok: 12

Program tréningov:   Ut:              -                14.30 – 16.00  Mladosť    

                                           St:                   -                   18.00 – 20.00 ZŠ

                                           Pi:                   -                    18.00 – 19.00 ZŠ

 

2.oddelenie:                5. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:    1993 - 1996

Súťaž:                        Protidrogová liga

Miesto:                       ZŠ Drieňová 16, Bratislava

Tréneri:                      Eva Szabová             II         335 / C

                                            Študentka 3.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

       Katarína Frigmanská   II

         Študentka 3.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

Počet hráčok: 27

Program tréningov:   Po:               -                          15.30 – 17.00

                                            Št:                   -                                16.30 – 18.00   

                                            Pi:                    -                                16.30 – 18.00

 

3.oddelenie:                3. – 5.ročník   

Ročníky narodenia:   1995 - 1997

Súťaž:                        Protidrogová liga

Miesto:                       ZŠ Drieňová 16, Bratislava

Tréneri:                      Eva Szabová             II         335 / C

                                            Študentka 3.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

       Katarína Frigmanská   II

         Študentka 3.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

Počet hráčok: 18

Program tréningov:   Ut:                -                            16.30 – 18.00

                                            Pi:                    -                                   15.30 – 17.00

 

4.oddelenie:                7. – 8.ročník   

Ročníky narodenia:     1992 - 1994

Súťaž:                                     -

Miesto:                        ZŠ Drieňová 16, Bratislava

Tréner:                        Mgr. Viktor Kuťka     II         287 / B

Počet hráčok: 8

Program tréningov:  Ut:                -                             16.30 – 18.00

                                           Pi:                    -                                    15.30 – 17.00

 

 

Škola:                         ZŠ Pri kríži, Bratislava

1.oddelenie:                4. – 6.ročník   

Ročníky narodenia:    1994 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Pri kríži, Bratislava

Tréner:                        Ján Timko        (zatiaľ bez kvalifikácie)

                                             Študent 2.ročníka FTVŠ UK – TEV - BIO

Počet hráčok: 12

Program tréningov:   Po:                -                             15.00 – 16.30

         Ut:                    -                                    15.00 – 16.30

         Št:                    -                                    15.00 – 16.30

 

Škola:                         ZŠ Ostredková 14, Bratislava

1.oddelenie:                4. – 6.ročník   

Ročníky narodenia:    1994 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Ostredková 14, Bratislava

Tréner:                        Veronika Tomšíková   (zatiaľ bez kvalifikácie)

Počet hráčok: 10

Program tréningov:   St:               -                               15.45 – 17.15

        Pi:                    -                                      15.45 – 17.15

 

Škola:                         ZŠ Veternicová, Bratislava

1.oddelenie:                5 – 8.ročník    

Ročníky narodenia:    1992 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Veternicová, Bratislava

Tréner:                        Andrea Pomajbová                 I            546 / C

Počet hráčok: 8

Program tréningov:   Ut:               -                                16.30 – 18.00

        Št:                   -                                        16.30 – 18.00

 

Škola:                         ZŠ Mierová, Bratislava

1.oddelenie:                5. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:     1993 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Mierová, Bratislava

Tréner:                        Monika Sťahuliaková              I           ??? / C

Počet hráčok: 6

Program tréningov:   Ut:                -                              15.30 – 17.30

        Št:                    -                                     15.30 – 17.30

        Pi:                    -                                     14.30 – 16.00

 

Škola:                         ZŠ Novohradská, Bratislava

1.oddelenie:                5. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:    1993 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Novohradská, Bratislava

Tréner:                        Mgr. Daria Sirotná                  II         257 / C

Počet hráčok: 8

Program tréningov:  St:                    -                               15.30 – 17.00

        Pi:                    -                                      16.00 – 17.30

 

Škola:                         ZŠ Prokofievova, Bratislava

1.oddelenie:                5. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:     1993 - 1996

Súťaž:                         Protidrogová liga

Miesto:                        ZŠ Prokofievova, Bratislava

Tréner:                       Andrej Patúc   (zatiaľ bez kvalifikácie)

Počet hráčok: 5

Program tréningov:     Po                   -                                    15.15 – 17.00

           St                     -                                  15.15 – 17.00

 

 

Rekapitulácia počtov hráčok v UTM:

 

1. CTM:                      24 hráčok

2. ŠT a SCP:               36 hráčok

3. ŠŠS:                      140 hráčok

 

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 12831, dnes je: 30. máj 2024, 15:38]