Slávia UKSlávia UK

Org. štruktúra klubu 2008-2009


Správa o zabezpečení športovej prípravy v útvaroch talentovanej mládeže v sezóne 2008 / 2009

 

Proces športovej prípravy mládežníckych družstiev pri VK Slávia UK je zabezpečovaný v  útvaroch talentovanej mládeže (ďalej len UTM). V zmysle projektu „koncepcia práce s talentovanou mládežou“ má náš klub pridelený štatút Centra talentovanej mládeže (ďalej len CTM) a strediska centralizovanej prípravy (ďalej len SCP), v ktorom sa hráčky cieľavedomým, odborným a pravidelným tréningovým procesom pripravujú do reprezentačných družstiev žien, junioriek a kadetiek. Samotná športová príprava hráčok CTM prebieha v 3 družstvách. Široká mládežnícka základňa je sústreďovaná na základných školách a to vo forme športových tried alebo školských športových stredísk.

 

A.   Centrum talentovanej mládeže (CTM)

 

Družstvo:                  Ženy A:         

Súťaže:                       Challenge Cup,CEV cup,MEL,Extraliga,Slov. pohár,Čs. pohár

Miesto:                        Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                                1.tréner:         Zuzana Tlstovičová - trénerka II.triedy
                                             2.tréner:       Dr. Vladimír Hančík - diplomovaný tréner

                                            

Hráčky:                      12

 

Program tréningov:         Po:       9.00 – 10.30 hala                 16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                      

                                           Ut:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                 18.00 – 19.00 Rege

                                           St:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                              

                                           Št:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                 18.00 – 19.00 Rege

                                           Pi:       09.00 – 10.30 hala                16.00 – 18.00 hala

                                                      10.30 – 11.30 FIT                              

   

 Družstvo:                 Juniorky:      

Súťaže:                       1.liga junioriek, hráčky vo veku kadetiek – hrajú aj za kadetky MOB

Miesto:                              Športová hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                             1.tréner: Mgr. Martin Hančík - diplomovaný tréner

Hráčky:                             11

 

Program tréningov:            Po:              -                                   16.00 – 18.00 hala

                                            Ut:        8.00 – 10.00 hala                  16.00 – 18.00 hala

                                                                                                   18.00 – 19.30 rege

                                            St:        8.00 – 9.30 FIT                     16.00 – 18.00 hala

                                            Št:        8.00 – 10.00 hala                  16.00 – 18.00 hala

                                                                                                   18.00 – 19.00 Rege

                                            Pi:        8.00 – 9.30 FIT                     16.00 – 18.00 hala

                                                           

Družstvo:                Kadetky / žiačky "A":    

Súťaže:                           Súťaž 2.liga junioriek, súťaž žiačok MO Bratislava

Miesto:                            OŠG Bratislava, Ostredkova 10, Bratislava

Tréneri:                           1.tréner:           Stanislav Martinat       III   006 / B           

Hráčky:                           12

                                               

Program tréningov:            Po:                -                                17.00 – 19.00

                                            Ut:                -                                17.00 – 19.00

                                   St:                 -                                17.00 – 19.00  

                                   Št:                 -                                17.00 - 19.00 

         Pi:                -                                17.00 – 19.00

 

  

B.   Športové triedy

 

Družstvo:               Športová trieda pri ZŠ Ostredková 14 – žiačky "B"          

Trieda:                            9.ročník

Súťaže:                          súťaž žiačok MO Bratislava

Miesto:                           OŠG Ostredkova 10, Bratislava

Tréneri:                          1.tréner:           Stanislav Martinat - tréner III.triedy

Hráčky:                          12

Program tréningov:            Po:                    -                       12.00 – 13.30

                                            Ut:                    -                       12.00 – 13.20 

                                            Št:                    -                       12.00 – 13.30

                                            Št:                                          12.00 – 13.30

 

  

Družstvo:               SCP pri Osemročnom športovom gymnáziu,

                              Ostredkova 10 Bratislava - žiačky "C"

 

Trieda:                           Kvarta B – 8.ročník

Ročníky narodenia:       1994 - 1995

Súťaže:                         súťaž žiačok MO Bratislava

Miesto:                          OŠG Ostredková 10, Bratislava

Tréneri:                         1.tréner:           Mgr. Eva Podhorná      - trénerka III.triedy

                                                                                               - absolventka kurzu FIVB – level I

   2.tréner:          Mgr. Zuzana Ružičková - diplomovaná trénerka                                  

Hráčky:                         12

 

Program tréningov:             Po:                    -                                13.35 – 15.05

                                             Ut:                    -                                13.35 – 15.05

                                             St:                    -                                13.35 – 15.05

                                             Št:                                                   12.45 – 14.15

          Pi:                    -                                12.45 – 14.15

 

 

C.   Školské športové strediská

  

Škola:                       ZŠ Česká 10, Bratislava

1.oddelenie:                6. – 9.ročník  - družstvo Slávia UK Mladosť - žiačky "D" 

Ročníky narodenia:          1993 - 1996

Súťaž:                              súťaž žiačok MO Bratislava     

Miesto:                             ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava

Tréneri:                            Szabová Eva - trénerka II.triedy

                                                              Študentka 5.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

Počet hráčok:                  17

Program tréningov:           Po:                    -                              16.00 – 18.00     

                                           St:                    -                              16.00 – 18.00

                                           Pi:                    -                               16.00 – 18.00

 

2.oddelenie:                4. – 7.ročník   

Ročníky narodenia:          1993 -1997

Súťaž:                                       -

Miesto:                             ZŠ Česká 10, Bratislava

Tréneri:                            Stanislav Martinat - tréner III.triedy           

Počet hráčok:                  12

Program tréningov:            Po:                -                       15.00 – 16.30

                                            Ut:                -                       15.00 – 16.30 

                                   Št:                -                       15.00 – 16.30

                       

 

Škola:                      ZŠ Pri kríži, Bratislava

1.oddelenie:            5. – 7.ročník - žiačky "E"  

Ročníky narodenia:         1994 - 1997

Súťaž:                             súťaž žiačok MO Bratislava, minivolejbalová liga MINIMAX

Miesto:                            ZŠ Pri kríži, Bratislava

Tréner:                            Ján Timko - študent 2.ročníka FTVŠ UK – TEV - BIO

Počet hráčok:                 12

Program tréningov:            Po:                    -                  16.00 – 17.30

         Ut:                    -                  16.00 – 17.30

         Št:                    -                  16.00 – 17.30

         Pi:                    -                  16.00 – 17.30

 

Škola:                     ZŠ Pri kríži, Bratislava

2.oddelenie:            3. – 5.ročník - prípravka 01

Ročníky narodenia:         1997 - 2000

Súťaž:                             minivolejbalová liga MINIMAX

Miesto:                            ZŠ Pri kríži, Bratislava

Tréner:                            Ján Timko - študent 2.ročníka FTVŠ UK – TEV - BIO

Počet hráčok:                 15

Program tréningov:            Ut:                    -                  14.00 – 15.30

         Pi:                    -                  14.00 – 15.30

 

Škola:                     ZŠ Pri kríži, Bratislava

3.oddelenie:            1. – 3.ročník - prípravka 02

Ročníky narodenia:         1999 - 2002

Súťaž:                                     -

Miesto:                            ZŠ Pri kríži, Bratislava

Tréner:                            Ján Timko - študent 2.ročníka FTVŠ UK – TEV - BIO

Počet hráčok:                 20

Program tréningov:            Po:                    -                  14.00 – 15.00

         Št:                    -                  14.00 – 15.00

 

Škola:                    ZŠ Ostredková 14, Bratislava

1.oddelenie:                2. – 3.ročník - prípravka 

Ročníky narodenia:        1999 - 2001

Súťaž:                                          -

Miesto:                           ZŠ Ostredková 14, Bratislava

Tréner:                           Kristína Ondrejíčková - študentka 1.ročníka FTVŠ UK - špecializácia kondičný tréner

Počet hráčok:                15

Program tréningov:           Ut:               -                       15.30 – 16.00

        Pi:               -                       15.00 – 16.30

 

 

Družstvo:              SCP pri Osemročnom športovom gymnáziu,

                              Ostredkova 10 Bratislava - prima A + prípravka UK Mladosť

 

Ročníky narodenia:         1997 - 1999

Súťaž:                                     -

Miesto:                            ŠH Mladosť, TRnavská cesta 39, Bratislava

Tréner:                            Zuzana Bartošová - študentka 4.ročníka FTVŠ UK – špecializácia volejbal

Počet hráčok:                 15

Program tréningov:            Po:             -                      14.30 - 16.00   

                                            Ut:             -                      16.00 – 17.30

         Št:             -                      14.30 – 16.00

 

 

Rekapitulácia počtov hráčok v UTM:

 

1. CTM:                       hráčok

2. ŠT a SCP:                hráčok

3. ŠŠS:                       hráčok

Venujte nám

 2%

 

 

Z histórie ženského volejbalu v Slávii UK Bratislava
V Slávii UK sa volejbal organizuje od roku 1953. Najskôr pod hlavičkou VŠ Bratislava, neskôr pod názvom Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od jeho založenia je vysokoškolským klubom. Je najúspešnejším ženským volejbalovým klubom na Slovensku, ako aj veľmi uznávaným a úspešným klubom v celej Európe.
Viac

 

 

 

Fotogaléria

Linky

Ekonomická univerzita Bratislava
www.euba.sk

Medzinárodná Volejbalová Federácia
www.fivb.org

Konfederácia Európskeho Volejbalu
www.cev.lu

Stredoeurópska Volejbalová Zónová Asociácia
www.mevza.org

Slovenská Volejbalová Federácia

www.svf.sk

Slovak Sport TV
www.slovaksport.tv

TVCOM
www.tvcom.cz

Volejbal.sk
www.volejbal.sk

Volejbalový Klub Polície
www.volleyball.sk

Mikasa
www.mikasasport.sk

 

 

 

 

 

 

 

Volejbalová akadémia Zdenka Haníka
www.hanikvolleyball.cz

 

Český Volejbalový Svaz
www.cvf.cz

Ministerstvo Školstva
www.minedu.sk

Slovenská Asociácia Univerzitného Športu
www.saus.sk

Slovenská Asociácia Športu na Školách
www.sass.sk

 

© 2005 Slávia UK. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. [počet návštev: 6710, dnes je: 22. jún 2024, 12:34]